Založ si blog

Utajovaná pravda! Sme ozaj odsúdení na nízke dôchodky?

I. časť – zastropovanie versus zastrašovanie

Žijeme hektickú modernú dobu s revolučnými zmenami a množstvom ponúkaných návodov na lepší život. Nik už nie je erudovaný natoľko aby perfektne ovládal všetky oblasti čo i len jedného rezortu hospodárenia. Preto sa musíme spoliehať na študovaných odborníkov – profesionálov, tzv. expertov pre danú oblasť. Tí ponúkajú všakovaké zaručene pravdivé názory uvádzané v nimi napísaných odborných štúdiách a článkoch, často podložených analýzami, či skúsenosťami zo zahraničia aby aj nám amatérom vysvetlili ako sa máme rozumne správať a aké zákony by mali naši politickí zástupcovia ľudu prijať.

Nezainteresovaným víri v hlave množstvo otázok a jednou z najčastejších je:
Môžme sa ozaj spoľahnúť na rady našich expertov?
Prečo sa teda často nezhodnú na jednotnom riešení?
Napr. ako by sme sa mali rozumne správať v snahe o skutočne dôstojné prežitie staroby?
Máme dôverovať tým politikom, ktorí radia nič nepodnikať a spoľahnúť sa iba na štát, ktorý sa o nás postará alebo dať na rady expertov, teda zobrať svoj osud do vlastných rúk a začať sporiť? Mimochodom, veď aj experti sú v prevažnej väčšine predpojatí sporitelia na svoj dôchodok. Nepodsúvajú nám riešenia z ktorých budú profitovať najmä oni?
Chcú teda to najlepšie dopriať ozaj všetkým terajším a budúcim dôchodcom?
Prečo im máme veriť?

Veď náš sporiaci systém navrhli a v priebehu sporenia menili a neustále vylepšovali tiež odborníci. Fachmani, ktorí sľubovali ľuďom honosný život v dôchodku.
No výsledkom je v súčasnosti 2 až 7 miliardová sekera zarúbaná v II. pilieri dôchodkového sporenia bohapusto zahodených peňazí z možného oveľa vyššieho zhodnocovania úspor.
Pritom sa nebavíme o navýšení úspor z vlastných peňazí sporiteľov, ani od zamestnávateľov, ani na úkor štátneho rozpočtu alebo z peňazí EÚ. Mohol to byť kapitál získaný zo zahraničného bohatého finančného trhu, nadobudnutý úplne legálne – v prospech našich ľudí!

Mimochodom v tom III. sporiacom pilieri na dôchodok o ktorom experti neradi a málo hovoria, teda v tom na ktorý môže prispievať aj zamestnávateľ a sporiteľ si môže (vraj výhodne) sám z vlastných peňazí sporiť je situácia ešte oveľa horšia! Ešte nižšie zhodnocovanie úspor a ešte vyššie poplatky komerčným správcovským spoločnostiam!

Prečo teda máme veriť, že až teraz po 15-tich rokoch od spustenia II. piliera precitli tí najlepší fachmani, aby nám zvestovali skutočné príčiny tohto žalostného stavu a ukázali správnu cestu po ktorej sa máme uberať? Akoby sa s nimi pred voľbami vrece roztrhlo.

Naši experti totiž až hystericky a jednohlasne napádajú minuloročné zastropovanie veku odchodu do dôchodku (nepredlžovanie veku odchodu do dôchodku po dosiahnutí 64 a menej rokov) po ktorom údajne nastane v dohľadnom čase apokalypsa – lebo nebude z čoho vyplácať dôchodky.

Vraj ak by nedošlo k zastropovaniu a naďalej platil zákon o pravidelnom predlžovaní veku odchodu do dôchodku, onedlho by sme síce museli pracovať do 70 – tich a viac rokov no všetko ostatné by bolo inak v poriadku. Naša stredná dĺžka dožitia sa konca v dôchodku by bola v priemere stále rovnaká ako v súčastnosti (cca 15-20 rokov strávených v dôchodku). Výsledok? Bolo by menej seniorov na dôchodku. Tým pádom by dôchodok na ktorý si celý produktívny život sporili – poberali oveľa kratší čas.
No mnohí už iba v starobincoch, či hospicoch.
Alebo by sa ho v oveľa väčšom počte vôbec nedožili.
V pragmatickom ponímaní, iba z úrovne ekonomiky štátu – štát by ušetril.
Stačí nám takýto jednostranný pohľad?
Expertom áno. Tí neberú ohľad na snobské a (ľudsky) kruté riešenie voči väčšine seniorov.
Vraj iný spôsob, ktorý by nikomu neuškodil neexistuje.
Nesúhlasíme !!! Prečo?
Lebo my ponúkame riešenie !

NAJPRV SA ALE ZOZNÁMME S UTAJOVANOU PRAVDOU O SITUÁCII DÔCHODCOV V SÚČASNOSTI

Naši odborníci vypočítali, že ponechaním zastropovania o 40 rokov, teda okolo r. 2060 ostane na výplatu priemerných dôchodkov v priebežnom systéme dôchodkového poistenia iba 29% z výšky dosahovaných priemerných miezd v národnom hospodárstve!
Teda dôchodcovia dostanú v priemere menej ako 1/3 z priemerného platu pracujúcich!
Koncom roka 2018 dôchodky tvorili 43,86% priemerných platov.
No v r. 2013 boli vyplácané vo výške až 47,39% PP a v r. 1991 – 53,71 % PP !
Teda za posledných 5 rokov klesli priemerné dôchodky o drastických 3,53%!
A to napriek reforme vyrovnávania (jednorázového navyšovania) dôchodkov starodôchodcom a ešte nefunkčnému zastropovaniu. Neveríte?

Pozrite sa ako nesystémovo a flagrantne, neohľaduplne až bezcitne na základe politických rozhodnutí klesali dôchodky dôchodcom, ktorí vstúpili do dôchodku pred rokom 2015, teda iba za posledných 5 rokov.

Rozdiel = ročné krátenie starobných dôchodkov, ktoré spolu za 5 rokov predstavuje – 1 066 € nevyjadruje ale reálnu hodnotu o ktorú boli dôchodcovia ak by poberali rovnomerne sa zvyšujúci dôchodok na úrovni aspoň 45% z priemeru narastajúcich platov – ukrátení.
V skutočnosti by sa im takéto každoročné navýšenie malo pripočítať k stále vyššiemu základu z ktorého by bol valorizovaný dôchodok v ďalšom roku. Teda rozdiel v krátení je v skutočnosti oveľa vyšší.

Pozor v uvedenej tabuľke sú znázornené iba dôchodky tzv. najbohatších dôchodcov, ktorí odrobili plný počet rokov pri vstupe do dôchodku.
Predčasní, či invalidní dôchodcovia sú na tom ešte oveľa horšie.
K 30. novembru 2019 sociálna poisťovňa eviduje 1 086 241 vyplácaných starobných dôchodcov, 13 756 predčasných starobných dôchodcov a 234 902 invalidných dôchodcov.
Teda približne 1,3 mil. dôchodcov za posledných 5 rokov bolo ukrátených minimálne o 1 tis. €, spolu o viac ako 1,3 miliardy eur. A to je rovnaká suma akou má byť na základe prepočtov RRZ o 40 rokov zaťažený štátny rozpočet v čase vrcholiacej demografickej krízy, teda v čase keď v dôsledku zastropovania nastane apokalyptický koniec sveta. Lebo sa nám zrúti celé hospodárstvo len preto aby nakŕmilo hladujúcich dôchodcov. Nadnesené? Áno, rovnako ako je zveličovaný problém zastropovania.

Tabuľka totiž vyjadruje ako štát postupne komplexne zbedačuje dôchodcov pri navyšovaní ich dôchodkov na základe prijatej tzv. dôchodcovskej inflácie, či iných neustále sa meniacich prepočtových nezmyslov, ktoré sú oproti pôvodnému nespochybniteľne spravodlivému rastu dôchodkov stanovených % z rastu priemerných nominálnych platov až drasticky zbedačujúce.

Uvedomuje si niekto, že tí ľudia sú v tom úplne nevinne?
Sporiť si ešte nemohli (neboli vytvorené podmienky) a kto to napriek upozorneniam na neodporúčaný vysoký vek skúsil, škaredo sa v II. pilieri popálil? Za čo ich teda trestáme?
Veď aj v prípade ustáleného percentuálneho rastu dôchodkov k priemerným platom by sa životná úroveň, teda rozdiel medzi prvotne vypočítaným dôchodkom a priemerným platom neustále zvyšoval. Avšak už by nebol tak priepastný a neustále manipulovateľný znižovaním rozdielov aj v zásluhovosti medzi jednotlivými poberateľmi rôznych dôchodkov, teda bol by oveľa spravodlivejší. Z uvedeného vyplýva, že nie Danko navrhol zlý postup o raste najnižších dôchodkov podľa rastu priemerných platov na základe ktorého by sa tí čo odrobia iba 30 rokov postupne priblížili k výške dôchodku celoživotne pracujúcich. Na vine sú tí, ktorí zrušili takýto spôsob rastu dôchodkov pre ostatných dôchodcov. On si iba neuvedomil ako sú okrádaní súčasní dôchodcovia. Najmä tí pobývajúci dlhšie na dôchodku sú vystavení potupe pri zistení, že hoci celý život pracovali a viac ako 40 rokov odvádzali do sociálnej poisťovne požadované odvody budú už onedlho poberať nižší dôchodok ako tí súčasní, ktorým stačilo odpracovať iba 30 rokov a pritom odviesť v prípade živnostníkov iba symbolickú čiastku do sociálnej poisťovne z vymeriavacích základov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vyplácaná výška dôchodkov, resp. životná úroveň dôchodcov sa od určitého času plynule, kozmickou rýchlosťou znižuje, aj bez strašiaka – zastropovania! A ak sa v prijatom systéme každoročného navyšovania dôchodkov iba na základe tzv. dôchodcovskej inflácie – dehonestujúcej dôchodky, nič podstatné nezmení, úroveň vyplácaných dôchodkov vo výške 29% k priemerným mzdám dosiahneme už o 20 rokov (3,53% zníženie za 5 rokov = 14,12% zníženie zo súčasných 43,86% za 20 rokov).
To je realita!

A čo na tento trend hovoria naši odborníci?
Nič – mlčia. Tvária sa, že neexistuje. Veď prečo by mali?
Nijako sa negatívne ich, ani ostatných pracujúcich, či aktívnych politikov, ba ani štátneho rozpočtu tento problém netýka.
Práve naopak, aspoň bude z čoho naďalej financovať sporenie v II. pilieri.
Zabezpečia ho (okrem iných dotácií od všetkých daňových poplatníkov) aj solventným sporiteľom podvyživení dôchodcovia (prostredníctvom DPH).
Pýtame sa – kde je hranica znižovania? Raz sa to predsa musí zastaviť!
Inak skončia dôchodky od štátu – na nule.

Uzákonený spôsob dehonestácie dôchodkov asi nikoho z tých, ktorí majú páky na zmenu – nezaujíma. Nik nekričí na poplach, hoci takto nastavený systém v súčte týchto dvoch ukazovateľov, teda nastoleného znižovania dôchodkov, spolu so zastropovaním poukazuje na už prebiehajúci hrozivý pokles dôchodkov a môže v pomerne krátkom čase urobiť z viac ako 1/5 obyvateľov, teda z viac ako 1,3 milióna slovenských, už aj tak často v nedôstojných podmienkach žijúcich dôchodcov, novodobých permanentných žiadateľov o štátnu podporu – na prežitie. Spejeme k produkovaniu starých úbožiakov v tzv. bohatej, no bezcitnej krajine. Krajine sebcov siahajúcich až na morálne dno pri znižovaní ľudskej dôstojnosti rodičov, ktorí sa celý produktívny život skladali aj na viac ako 50% dôchodky svojich predchodcov a teraz sú odkázaní na milosť a nemilosť svojich detí (samozrejme ak ich majú a ak sa k ním ešte hlásia)!

Paradoxom je, že práve tí stranícky populisti čo za posledné roky odsunuli dôchodcov do suterénu, teraz prichádzajú so spásonosnou ponukou uzákonenia 13-teho dôchodku výmenou za voličské hlasy zabezpečujúce im neobmedzenú moc v štáte.
Zasa si niekto kupuje hlasy ľudí za nimi vyprodukované peniaze keďže sa nejedná o žiadne systémové, ani dlhodobé riešenie. Prečo v tomto konaní nevidím rozdiel s iným spôsobom trestnoprávne postihnuteľného podplácania voličov?

Možno by z toľkých opovrhnutých seniorov bola celkom úspešná Strana dôchodcov.
Lebo tí zástupcovia dôchodcov, ktorých si vybrala tzv. sociálna vláda aby hájili záujmy seniorov na plnej čiare zlyhali. A ak sa nič v dohľadnom čase nezmení som si istý, že ak Fico nastávajúce voľby prehrá, tak o 4 roky bude späť aj s prísľubom vyplácania 13 dôchodkov a znova vzkriesenými ešte štedrejšími vianočnými balíčkami darovanými v mene jeho strany. Veď pri vyplácaných dôchodkoch pod 30-timi % priemerných platov bude dosť peňazí aj na smiešne jednorázové všakovaké populistické almužny pre vďačných dôchodcov za každý judášsky groš.

Inak by som sa vôbec nečudoval ak by sa časť nespokojných dôchodcov tiež v budúcnosti zradikalizovala. Nemohúcnosť a nesvojprávnosť nasrdených chudobných ľudí v tomto štáte na takúto odplatu voči mocným vytvára optimálne podmienky.

V ďalšej časti sa dozviete aké sú skutočné príčiny zlyhania II. a III. piliera v sporení na dôchodok.

Utajovaná pravda! III. časť – projekt DANTE

08.02.2020

Sme ozaj odsúdení na nízke dôchodky? Navrhli sme nový, systémový, sofistikovaný, vysoko efektívny a dlhodobo udržateľný spôsob sporenia na dôchodok. Odmietame nazývať vlastným – súkromným sporením sporenie, na ktoré prispieva iba štát z uzákonených povinných odvodov. Navrhli sme sporenie, ktoré je zbavené všetkých súčasných populistických riešení [...]

Utajovaná pravda! Sme ozaj odsúdení na nízke dôchodky?

05.02.2020

II. časť – sporenie na slovenský spôsob DenníkN vyprodukoval v posledných týždňoch sériu článkov s vyjadreniami našich najväčších expertov na dôchodky. V nich sa napr. dočítame, že aj podľa štátneho tajomníka MPSVaR SR Ivana Švejnu, údajne uznávaného experta a zároveň posledného veľkého reformátora dôchodkového sporenia existujú len tri možnosti ako sa dá [...]

Zdravotná sestra / Testovanie / Covid / Koronavírus /

Pri testovaní v Prievidzi pomáha aj Patrícia. Jej starká podľahla koronavírusu

23.01.2021 19:17

Zdravotná sestra Patrícia Bojková hovorí, že jej stará mama nemala žiadne závažné zdravotné problémy. No Covid-19 mal u nej rýchly priebeh.

Peniaze, euro, ekonomika

Tepličanom vracajú dane, ale len časť

23.01.2021 17:36

Obyvatelia Trenčianskych Teplíc dostávajú do rúk nové výmery daní. Radnica totiž neoprávnene vybrala od približne sedemtisíc ľudí vyššie dane.

Robert Fico

Nakupovanie Ag testov trnavskou firmou sa podľa Fica musí prešetriť

23.01.2021 14:00

Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že Slovensko nakupovalo testy za jednu z najlepších cien.

Andrej Danko

Danko žiada Matoviča o stretnutie k ruskej vakcíne proti covidu

23.01.2021 13:25

Podľa Danka môže prísť čas, že množstvo západných vakcín nebude stačiť a bude treba nakupovať vakcínu z východu.

Dušan Tocik

Základom kritického myslenia je hľadanie pravdy.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 3
Celková čítanosť: 48138x
Priemerná čítanosť článkov: 16046x

Autor blogu

Kategórie

Archív

Odkazy